Om Oss

Navy Vocalis er et frittstående shantykor ved Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen

 

Navy Vocalis ble stiftet 15. februar 1996 ved Haakonsvern, og består av sangere som tjenestegjør eller har tjenestegjort i militære og sivile stillinger i Sjøforsvaret. Vi rekrutterer nye sangere med militær eller maritim bakgrunn.

 

Navy Vocalis har som mål å synliggjøre Haakonsvern og Sjøforsvaret på en positiv måte i Forsvaret og det sivile samfunnet.

 

Korets aktiviteter vil ellers ivareta maritime tradisjoner, samt bidra til en positiv bedriftskultur og et godt arbeidsmiljø ved Sjøforsvarets avdelinger i Bergensområdet.

 

---------------------------------------------------

 

Korets musikalske leder, Marta Irene Sørheim, har sin utdannelse fra NLA og Bergen musikkonservatorium hvor hun studerte hos Tor Grønn og Jiri Hlinka. Hun har grunnutdanning i kirkemusikk, og er faglærer i musikk med klaver som hovedinstrument.

 

Marta begynte som dirigent for Navy Vocalis høsten 2005.

 

---------------------------------------------------------

Korets styre:

 

  • Leder - Harald Marøen
  • Nestleder - Audun Tveito
  • Kasserer - Atle Reinholdtsen
  • Sekretær - Rolf Husebø
  • Styremedlem - Boas Johnsen