Om Oss

Navy Vocalis er et frittstående shantykor  ved Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen


Navy Vocalis ble stiftet 15. februar 1996 ved Haakonsvern, og består av sangere som tjenestegjør eller har tjenestegjort i militære og sivile stillinger i Sjøforsvaret. Vi rekrutterer nye sangere med militær eller maritim bakgrunn.


Navy Vocalis har som mål å synliggjøre Haakonsvern og Sjøforsvaret på en positiv måte i Forsvaret og det sivile samfunnet.


Korets aktiviteter vil ellers ivareta maritime tradisjoner, samt bidra til en positiv bedriftskultur og et godt arbeidsmiljø ved Sjøforsvarets avdelinger i Bergensområdet.


                          ---------------------------------------------------


Korets musikalske leder, Marta Irene Sørheim, har sin utdannelse fra NLA og Bergen musikkonservatorium hvor hun studerte hos Tor Grønn og Jiri Hlinka. Hun har grunnutdanning i kirkemusikk, og er faglærer i musikk med klaver som hovedinstrument.


Marta begynte som dirigent for Navy Vocalis høsten 2005.


 

                            ---------------------------------------------------------

Korets styre:


Leder               -    Harald Marøen           

Nestleder        -    Audun Tveito                     

Kasserer         -    Atle Reinholdtsen

Sekretær         -    Rolf Husebø

Styremedlem  -    Boas Johnsen