Aktivitetsprogram

Dato

Tid

Sted

Aktivitet

Merknad

11.02.2018

11.00

Haakonsvern Kirke

Maritim gudstjeneste

Forpliktet

13.02.2018

17.00

Lyngbøtunet

Opptreden for beboerne

Reservert, ikke forpliktet

28.02.2018

12.00

Nestun Eldresenter

Opptreden for beboerne

Reservert, ikke forpliktet

22.04.2018

NB! SE DATO!

Espeland fangeleir

Vera Lynn konsert

Reservert, ikke forpliktet

29.05.2018

?

?

Medlemsmøte Haakonsvern pensjonistforening

Reservert, ikke forpliktet

02.06.2018

?

Ølensvåg

Konsert under "Vågendagen"

Reservert, ikke forpliktet

06.06.2018

18.30

Ulrikstunet

Opptreden for beboerne

Reservert, ikke forpliktet

06.09.2018

?

Raddison Bryggen

Sjømaktseminar

Reservert, ikke forpliktet

30.10.2018

?

?

Medlemsmøte Haakonsvern pensjonistforening

Reservert, ikke forpliktet

Diverse informasjon: * Øving hver torsdag, kl 1300-1440 i Haakonsvern kirke.