Aktivitetsprogram

Dato

Tid

Sted

Aktivitet

Merknad

21.08.2018

13:30

Møllendal, lille kapell

Sang ved bisettelse

Forpliktet

01.09.2018

18:00

DS Oster fra Bryggen i Bergen

Opptreden ved fødselsdager

Forpliktet

06.09.2018

?

Raddison Bryggen

Sjømaktseminar

Forpliktet

15.09.2018

16:30

Austrheim Samfunnshus

Basar

Forpliktet

26.09.2018

11:00

Haukeland Sykehus, kreftavdelingen

Opptreden for pasientene

Forpliktet

30.09.2018

16:00

Vestland Hotell

Opptreden for Lindås Pensjonistlag

Forpliktet

04.10.2018

Kveld

Verftet USF

Shantykveld på USF Sardinen - Utvidet orkester

Reservert, ikke forpliktet

06.10.2018

?

HOS

Opptreden for britiske besøkende til basen

Reservert, ikke forpliktet

30.10.2018

Ca 15:00

Bergen Kongressenter

Medlemsmøte Haakonsvern pensjonistforening

Reservert, ikke forpliktet

26.11.2018

Formiddag

Briggen

Opptreden for HOS sine gjester fra Kreft avd

Resevert, ikke forpliktet

27.11.2018

Ca 11:00

Kultursalen, Vestkanten

Senioruniversitetet; Vera Lynn konsert - Utvidet orkester

Reservert, ikke forpliktet

02.12.2018

11:00

Kirken HOS

Lysmesse

Reservert, ikke forpliktet

14.12.2018

Kveld

Briggen

Julebord ansatte HOS

Reservert, ikke forpliktet

19.12.2018

Dag

Sjaluppen

Juleavsluttning for menige

Reservert, ikke forpliktet

Diverse informasjon: * Øving hver torsdag, kl 13:00-14:40 i Haakonsvern kirke.

* Første ordinære øvelse etter sommerferien; torsdag 23. august 2018