Aktivitetsprogram

Dato

Tid

Sted

Aktivitet

Merknad

26.04.2018

19.30

Sjøkrigsskolen

Opptreden for SANSJØ

Forpliktet

25.05.2018

?

Kommandantboligen

Arr for Egil Eikanger

Forpliktet

29.05.2018

Ca 15:00

Bergen Kongressenter

Medlemsmøte Haakonsvern pensjonistforening

Forpliktet

02.06.2018

?

Ølensvåg

Konsert under "Vågendagen"

Reservert, ikke forpliktet

06.06.2018

18:30

Ulrikstunet

Opptreden for beboerne

Reservert, ikke forpliktet

09.06.2018

?

Torget i Bergen

Opptreden ved Torgdagen

Forpliktet

19.06.2018

11.30- 12.00

Tednebakkane, Rong i Øygarden

Opptreden for Kåre og full sall på sjukeheimen

Reservert, ikke forpliktet

16.07.2018

MIdt på dagen

Festningskaien

Sang v markering: Start av Veteranseilas 2018

Forpliktet

06.09.2018

?

Raddison Bryggen

Sjømaktseminar

Reservert, ikke forpliktet

26.09.2018

11:00

Haukeland Sykehus, kreftavdelingen

Opptreden for pasientene

Reservert, ikke forpliktet

30.09.2018

16.00

Vestland Hotell

Opptreden for Lindås Pensjonistlag

Reservert, ikke forpliktet

30.10.2018

?

?

Medlemsmøte Haakonsvern pensjonistforening

Reservert, ikke forpliktet

Diverse informasjon: * Øving hver torsdag, kl 1300-1440 i Haakonsvern kirke.