Aktivitetsprogram

Dato

Tid

Sted

Aktivitet

Merknad

21.06.2018

11:15 - 11:45

Tednebakkane, Rong i Øygarden

Opptreden for Kåre og full sal på sjukeheimen

Forpliktet

21.06.2018

13:00 -

HOS

Sommerfest HOS

Forpliktet

16.07.2018

Midt på dagen

Festningskaien

Sang v markering: Start av Veteranseilas 2018

Forpliktet

SOMMERFERIE ;0)

SOMMERFERIE ;0)

SOMMERFERIE ;0) SOMMERFERIE ;0)

SOMMERFERIE ;0) SOMMERFERIE ;0) SOMMERFERIE ;0)

SOMMERFERIE ;0)

11.08.2018

Midt på dagen

Fonnes kai

Opptreden v Fonnesdagane

Reservert, ikke forpliktet

11.08.2018

Midt på dagen

Sjukeheim, Fonnes

Opptreden for beboerne

Reservert. ikke forpliktet

06.09.2018

?

Raddison Bryggen

Sjømaktseminar

Reservert, ikke forpliktet

26.09.2018

11:00

Haukeland Sykehus, kreftavdelingen

Opptreden for pasientene

Reservert, ikke forpliktet

30.09.2018

16:00

Vestland Hotell

Opptreden for Lindås Pensjonistlag

Reservert, ikke forpliktet

04.10.2018

Kveld

Verftet USF

Shantykveld på USF Sardinen

Reservert, ikke forpliktet

06.10.2018

?

HOS

Opptreden for britiske besøkende til basen

Reservert, ikke forpliktet

30.10.2018

Ca 15:00

Bergen Kongressenter

Medlemsmøte Haakonsvern pensjonistforening

Reservert, ikke forpliktet

26.11.2018

Formiddag

Briggen

Opptreden for HOS sine gjester fra Kreft avd

Resevert, ikke forpliktet

27.11.2018

Ca 11:00

Kultursalen, Vestkanten

Senioruniversitetets julemøte; Vera Lynn konsert

Reservert, ikke forpliktet

02.12.2018

11:00

Kirken HOS

Lysmesse

Reservert, ikke forpliktet

14.12.2018

Kveld

Briggen

Julebord ansatte HOS

Reservert, ikke forpliktet

19.12.2018

Dag

Sjaluppen

Juleavsluttning for menige

Reservert, ikke forpliktet

Diverse informasjon: * Øving hver torsdag, kl 13:00-14:40 i Haakonsvern kirke.